Referenssit

Hei, tervetuloa tutustumaan aiempiin töihini!

Tulevat koulutukset ja tapahtumat

Tulossa syksyllä 2023

Valjasta supervoimasi tulevaisuuden työelämätaidoiksi -tapahtuma 11.10. klo 12.00 Lapin
yliopistolla, jossa olen puhumassa aiheella: Miksi tehdä osaamisesta numeroa ja asiantuntijasta brändiä?

Menneet koulutukset

Portfolio- ja henkilöbrändäyskurssi, Palvelumuotoilun maisteriopiskelijoille, Lapin yliopisto 2022-2023

palvelumuotoilun maisteriohjelma

Vedän palvelumuotoilun maisteriopiskelijoille kurssin Lapin yliopistolla, jossa syksyllä lähdimme osaamisen tunnistamisesta ja etenemme asiantuntijabrändäykseen ja -viestintään. Kevät puolella keskitymme osaamisen viemiseen portfolioon, joka on yksi asiantuntijaviestinnän muoto ja tärkeä työnhakuasiakirja. Asiantuntijapuheenvuoroja on kuultu Vertti Harjuniemeltä, Vahavasta ja Colysemilta ja tulossa on keväällä vielä toinenkin yllätyspuhuja!

Erotu osaamisella! Osaaminen esiin uudella tapaa -etävalmennus, maaliskuu 2023

Vedin verkkovalmennuksen Osaamolle, jossa keskityttiin osaamisen tunnistamiseen, sen tiivistämiseen ja siitä viestimiseen. Otin huomioon eri alojen osaajat ennakkotietojen perusteella ja esittelin esimerkkejä laajasti.

Sitä mainostettiin seuraavasti:

Osaaminen ja sen monipuolinen esille tuominen ovat työnhaussa ratkaisevia tekijöitä! Kyllä, tiedetään, eikö vain? Mutta miten ihmeessä sen osaamisen saa näkyviin ja erottautuminen työnhaussa on oikeasti mahdollista? Kun perinteinen CV ja hakemus eivät riitä, mikä avuksi? Valmentajana toimii asiantuntijabrändääjä, TaM Emmi Harjuniemi, joka on valmentanut satoja yksilöitä tuomaan osaamisensa esiin juuri heille sopivalla tavalla ja eri alustoilla.

Lisätietoja: Osaamo, Rovaniemi

Kiitos kokonaisuudesta. Sinulta iso puristus monen tunnin valmennuksesta, mutta tämä kokonaisuus oli meille erittäin tärkeä! Paljon todella arvokasta herättelyä osaamisesta ja sen esittämisen tärkeydestä työnhaussa, rajojen rikkomista brändäyksen ja portfolion suhteen. Tätä juuri tilasimme 😊 Olit jakanut kokonaisuuden erinomaisesti, joka mahdollistaa myös sen, että asiakkaita voi tarvittaessa kannustaa vain jonkin osuuden pariin.

Vielä kerran isot kiitokset valmennuksesta ja saumattomasta yhteistyöstä!

Laura Jokinen, uraohjaaja, Rovaniemen Osaamo

Creative North Sessions -tapahtuman houstaus, tammikuu 2023

Creative North Sessions

Houstaan Creative North Sessions -tapahtuman 26.1.2023. Se on tarkoitettu pohjoisen luovien tekijöiden yhteiseksi kohtaamiseksi! Inspiroivan puheenvuoron tulee pitämään strategi, kolumnisti ja kirjailija Tommi Laiho, Folk, Helsingistä.

Lisätiedot tapahtumasta täällä!

Kehittämis- ja strategiatyöpaja Hallinnon tutkimuksen seuran johtokunnalle, syksy 2022

Hallinnon tutkimuksen seuran johtokunnan jäsenille pitämäni koulutus sisälsi ennakkoon tutustumisen seuran toimintaan ja kehitettäviin kohteisiin etäpalaverin muodossa ja itse työpajapäivän, jossa paneuduttiin luomaan yhteistä strategiaa. Laadimme strategian, jonka pohjalta johtoryhmää tietää mihin tähdätä ja miksi. Tutkimusseuran tulevaisuuden kehittämisen kohteet pitävät sisällään mm. brändiuudistuksen.

Emmi veti työpajan yhdistyksemme johtokunnalle. Tavoitteenamme oli muodostaa yhteinen käsitys käsillä olevista muutos- ja kehittämistarpeista sekä etsiä ratkaisuja ja polkuja niiden toteuttamiseksi. Työpaja oli erittäin hedelmällinen. Emmin välitön ja ihmisläheinen ote työpajan vetämisessä edesauttoi positiivisen ilmapiirin, jopa yhteisen flow-tilan saavuttamisen ryhmässä. Työpajassa käytetyt menetelmät olivat meille tarkoituksenmukaisia ja Emmin kannustava tapa haastaa läsnäolijoita osallistumaan rohkaisi nostamaan esiin keskusteluihin monenlaisia näkökulmia. Hyvä työpaja, kiitos!

Jaana Leinonen, Puheenjohtaja,
Hallinnon tutkimuksen seura

Minullako asiantuntijabrändi? -koulutus, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, syksy 2022

emmi

Koulutin Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUn jäseniä syksyllä 2022 erityisesti asiantuntijabrändäyksestä. Tilaisuudesta tehtiin tallenne.

Lämmin kiitos Emmi innostavasta ja asiantuntevasta koulutuksesta Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUn jäsenille! Etäkoulutuksessa paneuduimme oman osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen teemoihin, joista etenimme asiantuntijabrändin rakentamiseen ja siitä viestimiseen. Emmin koulutuksen käytännön harjoitukset ja konkreettiset kommentit mm. brändilauseeseen liittyen auttoivat jäseniämme kirkastamaan omaa osaamistaan ja sen myymistä. Osallistujat antoivat koulutuksesta runsaasti positiivista palautetta ja kiittivät, että se antoi rohkeutta itsestä äänen pitämiseen.

Helmi Saukkoriipi, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUn järjestökoordinaattori

Vaikuttavan portfolion rakennusainekset -koulutukset, Momentum-hanke, 2022

Koulutin kahden webinaarin verran Pohjois-Suomen osaajia Momentumilla vaikuttavan portfolion rakennusaineksista. Osallistujissa oli noin viisikymmentä Pohjois-Suomalaista eri alan asiantuntijaa, jotka olivat työntekijöitä tai -hakijoita. Toisesta tilaisuudesta tehtiin tallenne, joka on katsottavissa täältä.

Olipa mainio iltapäivä ja väki lähti mainiosti pohtimaan omia juttujaan ja myös jakamaan ajatuksiaan. Saivat paljon syttöjä jatkoon. Kiitos!

Hanna H. Kela, Momentum-hankeen Urakoordinaattori ja koulutuksen moderoija

Yrittäjyyspedagogiikan äärellä -podcastissa vierailu, Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, 2021

Keskustelin ammatillisen portfolion merkityksestä oman osaamisen esittämisessä Haaga-Helian Heli Potinkaran kanssa.

Lapin yliopisto – ennen yritystoimintaa hankittu osaaminen, alkaen vuodesta 2010

Lapin yliopisto

Olen kehittänyt oman osaamisen tunnistamista, asiantuntijabrändäystä ja portfolio-opetusta vuodesta 2010. Olen työskennellyt suunnitteluteknologian yliopisto-opettajana Lapin yliopistolla siis toistakymmentä vuotta, olen pedagogisesti pätevä ja työnkuvaani on kuulunut uraohjaus ja ammatillisen portfolion opintojaksot; niiden suunnittelu, opettaminen ja arviointi. Opiskelijat ovat olleet korkeakouluopiskelijoita: palvelu- ja teollisen muotoilun, vaatetus-, tekstiili-, peli- ja graafisen suunnittelun sekä valokuvauksen opiskelijoita. Ohjauksessani on ollut myös audiovisuaalisen mediakulttuurin ja kuvataidekasvatuksen opiskelijoita. Olen ohjannut satoja portfolioita, jotka sisältävät myös oman osaamisen tunnistamisen ja itsensä brändäämisen. Yritykseni perustin, kun koin, että tämä on sitä mitä haluan tehdä – auttaa osaamista näkyväksi!

Opiskelijoiden palautteita:

”Sisältö hyvä, keskityttiin olennaiseen”

”Hyvä ja mielenkiintoinen kurssi. Mukava ja asiantunteva opetus”

”Informatiivinen kurssi, joka herätteli pohtimaan omaa ammatillista suuntautumista ja tulevaa brändiä. Toteutus oli hyvä juttu, jokainen sai tehdä omiin tarpeisiinsa sopivassa muodossa portfolionsa. Itsenäinen ja vapaa työskentely sopi itselle, kuitenkin sai neuvoja kysyttäessä. Lähikertoja oli sopivasti ja niiden aiheet oli mielestäni oleellisia. Tehtävien määrä mielestäni sopiva.”

”Kurssi antoi paljon ajattelemisen aihetta portfolion työstämiseen. Kiva, että sai tehdä omaan tahtiin ja tärkeintä se, että saa alustan näyttää omia töitänsä, eikä se että portfolio piti saada ns. valmiiksi.”

Muu kokemukseni

Kokemukseni osaamisen tunnistamisesta ja tuotteistamisesta, sekä portfolioista on monipuolista. Olen henkilökohtaisesti tehnyt erilaisia hakupapereita sekä muotoilu- ja opetusportfolioita, ja räätälöinyt niitä opiskelu-, työpaikan ja apurahahakemuksiin. Olen ollut myös arvioimassa hakupapereita opiskelupaikan- ja työnhakijoilta sekä haastatellut opiskelupaikan hakijoita. Tutkimustyötäni apurahojen muodossa ovat tukeneet mm. Suomen kulttuurirahastoSuomen Tekstiili & Muoti ja Seppo Säynäjäkankaan tiedesäätiö.

Yritykseni perustin syksyllä 2021, jotta voisin jakaa vinkkejä työnhakuun liittyen, sekä päästä mukaan keskusteluun näistä asioista, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia tässä työelämän murroksessa. Mielestäni asiantuntijoiden kannattaa brändätä omaa osaamistaan – kukaan ei tiedä mitä he osaavat, jolleivat he itse kerro siitä. Brändäys tulee olemaan tulevaisuuden työnhaussa tärkeää ja se on sitä jo nyt.

Meillä kaikilla on brändi, se on mitä meistä puhutaan, kun emme ole paikalla tai kuinka meidät esitellään henkilölle, jota emme tunne. Siihen voi ja kannattaa itse vaikuttaa!

Olen auttanut monia yksityishenkilöitä työnhakupapereiden laadinnassa. He ovat lähes aina päässeet haastatteluun ja saaneet hakemansa paikan.

”Sain Emmiltä hyviä vinkkejä työhakemukseeni. Ulkopuolinen, asiansa selkeästi hallitseva ammattilainen osasi kertoa miten hakemukseen saa paremmin tuotua omaa persoonaa esiin niin, että se erottuu edukseen muiden hakijoiden joukosta. Tällä kertaa työnhaku ei mennyt maaliin saakka, mutta nyt on ainakin hyvä hakemuspohja valmiina odottamassa uusia, mielenkiintoisia työpaikkoja!” – Katri, sote-alan asiantuntija

”Olen Emmin avulla hionut monta työhakemustani huippuunsa vuosien varrella ja saanut aina tavoittelemani työn. Emmillä on kyky sanoittaa osaamisesi tavalla, joka erottuu joukosta. Hän myös tekee sinusta itsevarmemman työnhakijan. Enhän minä voi noin sanoa, ajattelee vaatimaton suomalainen. Kyllä voit, sanoo Emmi. Nyt minä saan kiittää Emmiä, ilman editointia.” – Marja, opettaja ja hyvä tyyppi (luki työhakemuksessani)

Kiitoskortin sain tekstien laatimisesta hakemukseen, jonka avulla hakija, 30v. nainen, työllistyi koulukuraattoriksi. Ja myöhemmin hän kertoi, itse asiassa tapasin hänet jouluna 2022, että palaa aina siihen yhdessä laadittuun hakemukseen uusia töitä etsiessään. Ensimmäinen hakemus on tehty vuosia aiemmin.

Kiitosta olen saanut mm. CV:n sana- ja värivalintojen kommentoinneista 32v. mieheltä. Hän sai hakemansa sähköalan työpaikan.

Nykyään olen auttanut myös LinkedInissä apua kaipaavia mm. otsikoinnin kanssa tai profiilin visualisoinnin kanssa ja ottanut sparrattavia uramuutokseen liittyen.